Herziening Bestemmingsplan Polderpark

Het voornemen van de gemeente Almere om de bestemmingsplannen Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark te herzien en in een nieuw bestemmingsplan samen te voegen vormt de aanleiding voor het schrijven van de notitie Polderpark, buiten wonen en toch in de stad.