Herziening Bestemmingsplan park

Het voornemen van de gemeente Almere om de bestemmingsplannen Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark te herzien en in een nieuw bestemmingsplan samen te voegen vormt de aanleiding voor het schrijven van de notitie Polderpark, buiten wonen en toch in de stad.

 

Pogingen van de Stichting om in het kader van het stimuleren van het actief burgerschap in het voortraject betrokken te raken bij het proces van herziening van de bestemmingsplannen heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Zie de brief van 14 januari 2013 aan wethouder Scholten. De Stichting heeft daarom haar visie op de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan ‘Polderpark’ en de plaats van het park in het nieuwe grote bestemmingsplan in deze notitie vastgelegd en bij brief van 12 februari 2013 aan wethouder Anker aangeboden.