Documentatie in verband met de plannen van de gemeente Almere om de Vrijheidsdreef door te trekken tot aan de Polderdreef

 

Almere op dreef- een studie naar de robuustheid en toekomstvastheid van de dreven, Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, januari 2006. ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 3 SEPTEMBER 2007
 
 
 

Bulterman
,

 S.D., Economische kansen voor stadsradialen in Almere. In opdracht van Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, april 2007. ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 31 MAART 2008

 

Bulterman,

 S.D., De economische doorontwikkeling van Almere Buiten verkend. Ruimtelijk-economische perspectieven tot 2020. In opdracht van Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Dienst Economie & Wonen, januari 2008. ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 31 MAART 2008

 

 

CD-Rom met verkeerstellingen Almere Buiten 2005 ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 28 JANUARI 2008
 

   

 

Plan van van aanpak “verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten” Van 12 december 2007 ONTVANGEN BRIEF VAN 28 JANUARI 2008 

 
 
 
 Quickscan Buitenhoutsedreef en Koppeldreef  Versie 28-8-2006 ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 28 JANUARI 2008
 


Raadsbrief 2008 26, 8 januari 2008; betreffende Plan van aanpak “verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten” ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 28 JANUARI 2008

 

 

  
Raadsvoorstel Bereikbaarheid Centrum Almere Buiten (RV-17), 19 april 2007 + Raadsbesluit + Bijbehorende stukken:
-Voorstel aan Burgemeester en Wethouders, 6 maart 2007 + Toelichting + Besluit + Bijlage Beslisdocument ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 28 JUNI 2007/PER E-MAIL VAN 3 APRIL 2008Raadsvoorstel Meerjaren InfrastructuurProgramma Almere (MIPA) 2007-2010, 7 december 2006 + Raadsbesluit ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 3 SEPTEMBER 2007


Tussenrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten van 30 januari 2009 (versie 5, vrijgegeven). ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 19 FEBRUARI 2009
 
  
Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Drevenstudie, 17 januari 2006 + Besluit ONTVANGEN BIJ BRIEF VAN 3 SEPTEMBER 2007